Контакти

За телефонни обаждания моля използвайте времето между 9:00 и 17:00 часа в работни дни.

Адрес:

община Пловдив
пл.Стефан Стамболов 1
4000 гр.Пловдив
България

Телефони:: 032/656-438, 032/656-427

Email:oiz@plovdiv.bg