Обобщена информация за финансово състояние на лице

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат обобщена информация за своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината . За целта е достатъчно да въведете Вашето ЕГН (за физически лица) или ЕИК/БУЛСТАТ за стопански субекти.

ЕГН/ЛНЧ
ЕИК/БУЛСТАТ

Моля изчакайте . . .

Подробна информация за финансово състояние на лице

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат подробна информация относно своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината . За целта е необходимо да имате направена регистрация, чрез този сайт и да сте посетили общинската администрация за активиране на вашия клиентски профил.

Потребителско име
Парола
 Промяна на парола   Отписване

Моля изчакайте . . .

Лица притежаващи удостоверение за електронна идентификация или електронен подпис

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат подробна информация относно своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината

За идентифициране на физическите лица заинтересовани от услугата система използва удостоверение за електронна идентификация или електронен подпис, съдържащи информация за Единния граждански номер (ЕГН) на физическото лице.

За идентифициране на заинтересовани от услугата стопански субекти система изисква да притежавате валидни удостоверения за електронен подпис, съдържащи информация за ЕИК/БУЛСТАТ за лицето.

Моля изчакайте . . .

Важно:

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват само за нуждите на електронните услуги, които сте заявили, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с община Пловдив на имейл адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg

 Научете повече