Контакти

За телефонни обаждания моля използвайте времето между 9:00 и 17:00 часа в работни дни.

Адрес:

община Пловдив
пл.Стефан Стамболов 1
4000 гр.Пловдив
България

Тел.:+359 32 656 700
Факс: +359 32 656 713

Email:info@plovdiv.bg