Защо да преминем към Е-Фактура

Електронната фактура е официален финансов документ отговарящ на изисквания на българското законодателство. Потребителите получават в електроната поща своята фактура веднага след издаването и. Съществено предимство е и липсата на достъп на други лица до документа. Архивирането също е лесно и сигурно. Не на последно място, въвеждането на тази практика допринася за опазването на природата и спестява ресурси като дървесина, вода, енергия и др.

Какво представлява електронната фактура

Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис, която е равностойна на издадената на хартиен носител. Електронно подписаните фактури гарантират автентичността на произхода на фактурата и ненарушимостта на нейното съдържание.

Как да преминем към е-фактура

Можете да се регистрирате за получаване на е-фактури онлайн, чрез регистрация в този сайт. Заявления се приемат и в деловодството на общината и районните администрации.

Как получаваме е-фактурите си

Необходимо е да се регистрирате за тази услуга , чрез този сайт.При успешно завършил процес на регистрация ще получите линк за активиране на вашия профил за да ползвате заявената услуга.Вече имате профил и можете да видите първата си е-фактура. При излизане на следваща фактура, клиентът получава известие на имейла си с линк. Съответно влиза чрез този сайт с потребителското си име и парола, посочени при регистрацията. Там той може да види новата си фактура и да разгледа предходните, както и да ги изтегли във версия за печат или съхранение.


Как можем да се откажем от е-фактура

Процесът е обратим – ако някой реши да се върне към хартиена фактура, може да го направи във всеки един момент, като кликне върху линк "Отказ от е-фактура" в този сайт. Заявления за отказ от е-фактура се приемат и в деловодството на община Пловдив и районните администрации.

Важно:

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват само за нуждите на електронните услуги, които сте заявили, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с община Пловдив на имейл адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg

 Научете повече