Често задавани въпроси

Какво представлява електронната фактура

Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис, която е равностойна на издадената на хартиен носител. Електронно подписаните фактури гарантират автентичността на произхода на фактурата и ненарушимостта на нейното съдържание.

В какъв формат се издават електронните фактури

Електронните фактури, издавани от община Пловдив, представляват електронни файлове в PDF формат (файлове с разширение .pdf). Форматът PDF (Portable Document Format) е файлов формат за преносими документи. Електронните фактури притежават графично изображение свързано с цифрово подписаното им съдържание. Автентичността на документа може да бъде проверена непосредствено с Adobe Reader без необходимост от допълнителни софтуерни решения.