Услугата е спряна временно!

В изпълнение на Решение № ППН-02-281/27.01.2022 г. на Комисия за защита на личните данни, услугата временно е преустановена. Община Пловдив е предприела необхдимите действия за възобновяване на услугата и изчаква решение на компетентния орган.